U bezoekt momenteel onze Belgische webshop. Wilt u doorgaan op onze Nederlandse webshop?

Nederlandse webshop

Belgische webshop
 • Maatwerk
 • Direct contact
 • Snelle levering

Privacyverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met:

Van den Eijnde Nettenverkoop B.V.
Nieuwendijk 90
5712 EN, Someren-Eind
Kvk: 56472250

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 5 juli 2023. 

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Van den Eijnde Nettenverkoop B.V. in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Van den Eijnde Nettenverkoop B.V. gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • het verlenen van toegang tot onze website of applicaties;
 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • product- en dienstontwikkeling;
 • het bepalen van strategie en beleid;
 • het interessanter maken van het internetaanbod middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen.
 • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Van den Eijnde Nettenverkoop B.V., haar relaties en haar medewerkers.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • (mobiel) telefoonnummer;
 • IP-adres;
 • technische browserinformatie;
 • cookie ID;
 • klik- en surfgedrag;

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Nieuwsbrief

Als klant van ons word je automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees waarbij je periodiek nieuwsbrieven van ons ontvangt over nieuwe producten, inspiratie en overige meldingen.

De volgende persoonsgegevens worden hiervoor gebruikt:

 • Naam
 • E-mailadres

De maildienstverlener die wij hiervoor gebruiken is ActiveCampaign. Wij bewaren jouw gegevens in dit systeem totdat je je afmeldt. Afmelden is mogelijk door onderaan de nieuwsbrief gebruik te maken van de afmeldlink of door contact met ons op te nemen via de gegevens onderaan deze privacyverklaring. 

Gegevensbeveiliging

Van den Eijnde Nettenverkoop B.V. maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om het bezoek van de website te monitoren.
Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Van den Eijnde Nettenverkoop B.V. of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
Name Provider Type Expire Url Soort Purpose
PHPSESSID nettenverkoop.be HTTP Session nettenverkoop.be Functionele cookie Preserves user session state across page requests.
_utm.gif doubleclick.net Pixel Session nettenverkoop.be Analytische cookie Google Analytics Tracking Code that logs details about the visitor's browser and computer.
_utma nettenverkoop.be HTTP 2 years nettenverkoop.be Analytische cookie Collects data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and mostrecent visit. Used by Google Analytics.
_utmb nettenverkoop.be HTTP 1 day nettenverkoop.be Analytische cookie Registers a timestamp with the exact time of when the user accessed the web site. Used by Google Analytics to calculate the duration of a website visit.
_utmc nettenverkoop.be HTTP Session nettenverkoop.be Analytische cookie Registers a timestamp with the exact time of when the user leaves the website. Used by Google Analytics to calculate the duration of a website visit.
_utmt nettenverkoop.be HTTP 1 day nettenverkoop.be Analytische cookie Used to throttle the speed of requests to the server.
_utmz nettenverkoop.be HTTP 6 months nettenverkoop.be Analytische cookie Collects data on where the user came from, what search engine was used, what link was clicked and what search term was used. Used by Google Analytics.
fr facebook.com   3 months nettenverkoop.be Marketing cookie Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.
tr facebook.com   Session nettenverkoop.be Marketing cookie Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.
country_detect nettenverkoop.be   29 days nettenverkoop.be Unclassified -
sfsid nettenverkoop.be   1 day nettenverkoop.be Unclassified -

VOLLEDIGE OMSCHRIJVING COOKIES

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.

Analytische cookies

Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes.

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulp pagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten

U mag Van den Eijnde Nettenverkoop B.V. vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Van den Eijnde Nettenverkoop B.V. verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het e-mailformulier, ons een e-mail te sturen via info@vdenettenverkoop.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via (+31) (0)493-493491

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.